10 บริษัทชั้นนำแนะนำใช้ Solid Edge Software

Wenglor Sensoric

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ Sensor และ Image Processing จาก เยอรมัน สามารถลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยการใช้ Siemens Solid Edge  “ ด้วยเทคโนโลยี Synchronous ทำให้เราสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ลดขนาดของไฟล์ โดยยังคงประสิทธิภาพในการประกอบชิ้นงาน “  กล่าวโดย Andreas Muller  วิศวกรด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท Wenglor Sensoric

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

Hydrauvision

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ Hydraulic Power จากประเทศเนเธอร์แลนด์ สามารถลดจำนวน การสร้างชิ้นงานต้นแบบ (Prototypes) ได้ถึง 80% โดยการใช้ Siemens Solid Edge และ Simcenter Femap “เราพบว่าการใช้งาน Siemens Solid Edge ช่วยให้ เราสามารถออกแบบในรายละเอียดได้ มากกว่าที่เป็นมาในอดีต ซึ่งเรายังใช้ความสามารถในส่ วนต่างๆ ของโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นงาน Sheet metal design, Piping และ Simulation ซึ่งช่วยให้เราออกแบบในรายละเอี ยดต่างๆ แม้กระทั่ง อุปกรณ์ Fasteners ซึ่งส่งผลต่อการส่งมอบงานออกแบบที่มีคุณภาพได้ตามเวลาที่กำหนด สำหรับเข้าสู่กระบวนการผลิต”  กล่าวโดย Alex Westeinde  วิศวกรออกแบบด้านเครื่องกลบริษัท Hydrauvision

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

IHC Handling Systems

บริษัทผู้พัฒนาเครื่องจักร สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ทำงานนอกชายฝั่ง (Offshore equipment) จากประเทศเนเธอร์แลนด์ นำ Siemens Solid Edge และ Simcenter Femap เข้ามาช่วยในการสร้างต้นแบบเสมือน (Virtual Prototype) รวมไปถึงการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนของการออกแบบ และส่วนของการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม "  ทำให้สามารถเพิ่มอัตราการนำข้อมูลการออกแบบเดิมมาปรับปรุงต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่สั้นลง และช่วยให้ลดต้นทุนอย่างมีนัยยะสำคัญ "

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

eNovates

บริษัทด้านเทคโนโลยีผู้ผลิตอุปกรณ์ชาร์ทกระแสไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า แบบครบวงจรจากประเทศเบลเยี่ยม ใช้งาน Siemens Solid Edge และ PADS โดยสามารถเชื่อมโยงการทำงานในส่วนของเครื่องกล ไฟฟ้า และการออกแบบอิเลคทรอนิคได้อย่างลงตัว  “ Siemens เป็นพี่ใหญ่ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ซึ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ เป็นผู้นำของตลาดโปรแกรมด้านอุตสาหกรรม “  กล่าวโดย Stijn Vipoel ผู้จัดการด้านวิจัย และพัฒนาบริษัท eNovates

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

RESQTEC 

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับกู้ภัย และกู้ชีพที่ใช้ในสภาวะฉุกเฉินที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก จากประเทศเนเธอร์แลนด์ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงคุณภาพสูงสุด  และการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้งาน Siemens Solid Edge  “ การใช้งาน Solid Edge ตอบโจทย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบสามมิติ โดยการทำงานเป็นมิตรกับผู้ใช้ และยังเชื่อมต่อไปถึงความสามารถในด้านการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง “  กล่าวโดย Fred Baas หัวหน้าทีมส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท RESQTEC

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

JALVASUB Engineering

บริษัทผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมชั้นสูง เช่น ระบบจัดการพลังงาน และยานยนต์อัตโนมัติทางน้ำจากประเทศสเปน สามารถลดเวลาในการออกแบบได้ถึง 50% รวมไปถึง การลดน้ำหนัก และปริมาตรของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่เทียบจากของเดิมได้ถึง 30% ด้วยการใช้งาน Siemens Solid Edge และ Simcenter FLOEFD  “ การใช้งาน Solid Edge และ Simcenter FLOEFD ทำให้ทีมงานของเราวิเคราะห์การทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย “ กล่าวโดย Juan Alvarez ผู้ก่อตั้ง และ CEO บริษัท JALVASUB Engineering

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

Rinnai Korea 

บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ภายในครัวเรือนที่เกี่ยวกับพลังงานความร้อนจากประเทศเกาหลีใต้  ปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูล ให้ทำงานร่วมกับระบบการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้งาน Siemens Teamcenter และ Solid Edge ซึ่งช่วยให้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และประหยัดงบประมาณมากกว่า 1 ล้านเหรียญต่อปี ซึ่งรวมไปถึงการทำงานออกแบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดงานที่ซ้ำซ้อนและผิ ดพลาด “ ด้วยการใช้งานผลิตภัณฑ์จาก Siemens Digital Industries Software ทำให้เราสามารถผนวกการทำงานด้ านออกแบบ ร่วมกับระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้สามารถปรับปรุง กระบวนการโดยรวม ตั้งแต่ ข้อมูลด้านงานออกแบบไปจนถึงข้ อมูลด้านการผลิต ” กล่าวโดย Eungkyu Kim ผู้จัดการด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ บริษัท Rinnai Korea

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

Freedman Seating Company

บริษัทผู้ผลิตเบาะนั่ง และชิ้นส่วนภายในสำหรับยานยนต์ที่มีประวัติยาวนาน จากประเทศสหรัฐอเมริกา เปลี่ยนระบบการทำงานจากโปรแกรมออกแบบ เดิมที่ใช้อยู่มาเป็น Siemens Solid Edge ซึ่งช่วยปรับปรุง กระบวนการออกแบบที่มีกำหนดเวลาอันสั้น และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยช่วยให้สามารถทำงานได้สำเร็จตามเวลาอันจำกัด ลดการสร้างต้นแบบ และสามารถนำข้อมูลงานออกแบบที่มีอยู่เดิมกลับมาใช้ได้มากถึง 50%  “ เรามองเห็นความเหนือกว่าของ Solid Edge สำหรับงาน Sheet metal และ Weldments design โดยรวมไปถึงความยอดเยี่ ยมของการทำงานในโหมด Assembly design อีกด้วย ”  กล่าวโดย Pasquale Di Rico ผู้จัดการส่วน New Products Engineering  บริษัท Freedman Seating Company

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

B&P Littleford LLC

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมตามความต้องการลูกค้า เช่น เครื่องผสม เครื่องอบ เครื่องรีด เครื่องแยกวัสดุโดยใช้แรงหนีศูนย์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เปลี่ยนมาใช้งานโปรแกรม Siemens Solid Edge ซึ่งช่วยทำให้ลดเวลาในการออกแบบได้ถึง 50%  รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างงานออกแบบ และงานวิเคราะห์ได้อย่างดีเยี่ยม  “ ด้วยเทคโนโลยี Synchronous ช่วยให้ผมยกระดับแนวความคิ ดในการออกแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ ” กล่าวโดย Scott Samborn วิศวกรอาวุโส ด้านเครื่องกล บริษัท B&P Littleford LLC

Biesse Group SpA

บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านเครื่องจักรในการแปรรูปสำหรับวัสดุ ไม้ แก้ว หิน พลาสติก และโลหะ สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ก่อสร้าง เรือ และอากาศยาน จากประเทศอิตาลี ใช้งาน Siemens Solid Edge และ Teamcenter ช่วยในด้านงานออกแบบ และจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ " ซึ่งช่วยให้การจัดการ และแบ่งบันข้อมูลมีประสิทธิภาพ ลดเวลาในการค้นข้อมูลด้านเทคนิคได้ประมาณ 10-20% " 

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้