TEAMCENTER

การตัดสินใจระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรายละเอียดจากส่วนต่างๆ ซึ่งอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันครั้งหรือมากกว่า ในแต่ละส่วนการทำงานมีผลอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ สุดท้ายที่ออกสู่ตลาด มีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านการประสบผลสำเร็จ หรือล้มเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น ในปัจจุบันที่รวมเอาข้อมูลทั้งทางด้าน Electronics , Mechanics และทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ฝังตัวในผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสามารถมองภาพโดยรวม และการเชื่อมโยงซึ่งกันของแต่ละส่วนในระหว่างการพัฒนาให้ทันท่วงที โดยได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว นอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าวยังรวมไปถึงกฎเกณฑ์ สูตร และข้อกำหนดต่างๆ ที่จะต้องพิจารณาที่มีความเชื่อมโยงไปยัง ผลกระทบด้านต้นทุน ด้านกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาอีกด้วย

โปรแกรมช่วยบริหารจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Teamcenter จาก Siemens PLM จะช่วยในการจัดการส่วนดังกล่าวให้ง่ายขึ้น โดยการรวมเอาข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ มาบริหารจัดการ ซึ่งทำให้ง่ายในการพัฒนา ตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวมความคิดเห็นในการเริ่มออกแบบต่อเนื่องไปยังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งขั้นตอนในการเริ่มผลิต ส่งมอบ และการบำรุงรักษา เพื่อการใช้ทรัพยากร ต้นทุน และข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

เริ่มต้นการบริหารจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์กับ Teamcenter ในส่วนต่างๆ ได้แก่

 • การจัดการข้อมูล ทางด้าน Mechanical, Electronic, Eoftware และ Simulation ในสภาพแวดล้อม และฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน การกำหนดความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลต่างๆ  ลดความผิดพลาดในส่วนชุดข้อมูล รวมถึงลดเวลาให้ค้นหา และเข้าถึงข้อมูล การกำหนดสิทธิเข้าถึง และบริหารจัดการข้อมูลในแต่ละส่วน และการวิเคราะห์ ข้อมูลได้รวดเร็ว และแม่นยำ เป็นต้น
 • การจัดการข้อมูลด้านงานเอกสารของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านเทคนิค ช่วยให้จัดการเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลประเภท Microsoft office และอื่นๆ  ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลด้านวิศวกรรมอื่นๆ จัดการได้ง่าย เช่น การจัดการ Version/Revision Control, Workflow, Data links to product data การควบคุมด้านการพิมพ์ และเผยแพร่ข้อมูล การทำลายน้ำในเอกสาร การประทับตราอนุมัติทางดิจิตอล การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การทำเอกสารประกอบการใช้งาน คู่มือการดูแล และบำรุงรักษา เป็นต้น
 • การจัดการ Bill of Materials และ Configuration โดยจะให้ข้อมูลที่มีความแม่นยำจากฐานข้อมูลชุดเดียวกัน มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นข้อมูลล่าสุดจากการเชื่อมโยง และสามารถกำหนดการแสดงผลในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอ และส่งออกในรูปแบบของเอกสารในหลากหลายรูปแบบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่ข้อมูลการวิเคราะห์ทางด้าน CAE เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์จริง จนกระทั่งข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการผลิต ประกอบ และการให้บริการ เป็นต้น
 • การจัดการขั้นตอนในการทำงานของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ โดยจะช่วยลดการทำงานที่เป็นลักษณะ Manual  และเฉพาะบุคคล โดยการนำรูปแบบขั้นตอนมาตรฐานมาช่วยกำหนดในระหว่างการทำงาน เพื่อช่วยให้บริหาร เวลา แรงงาน และต้นทุนตามที่กำหนด

เพิ่มเติมคุณค่า การบริหารจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์กับ Teamcenter ในส่วนต่างๆ ได้แก่

 • การนำเอาความคิดเห็นของลูกค้า และคู่ค้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการนำข้อมูลความคิดเห็นดังกล่าวเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • ปรับปรุงพัฒนาด้านงานบริการ
 • เชื่อมโยงงานด้านวิศวกรรมเข้ากับงานด้านการผลิต
 • เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับ supplier ในระดับนานาชาติ โดยช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ให้แม่นยำ และทันสมัย

 

เปลี่ยนโฉมธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์กับ Teamcenter ในส่วนต่างๆ ได้แก่

 • การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • การจัดการต้นทุนระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างยั่งยืน
 • การตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบทางวิศวกรรม
ด้วยประโยชน์ดังกล่าวที่จะได้รับจากการใช้งาน Teamcenter ซึ่งมีรูปแบบการเริ่มต้นการใช้งานที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงได้ผ่านการพิสูจน์ และได้รับการยอมรับในวงการอุตสาหกรรมว่าเป็นผู้นำทางด้านโปรแกรมจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของโลก โดยมีรูปแบบ Platform ที่สนับสนุนการทำงานในอุตสาหรรมหลักๆ เช่น
image
วางรากฐานในการบริหารวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
image
การจัดการลำดับวัสดุสำหรับการประกอบ
image
การจัดการ การเปลี่ยนแปลงและการไหลของข้อมูล
image
การจัดรูปแบบในการใช้งาน และเผยแพร่เอกสาร
image
การจัดการการออกแบบระบบไฟฟ้า
image
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์
image
ข้อมูลการผลิต และการจัดการกระบวนการ
image
ข้อมูลวัสดุ และการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
image
การจัดการด้านการออกแบบกลไก
image
วิศกรรมระบบแบบจำลอง
image
การจัดการโครงสร้างผลิตภัณฑ์
image
การจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์
image
ข้อกำหนดทางด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์
image
การวางแผนโปรแกรมการควบคุม และการดำเนินโครงการ
image
การจัดการคุณภาพ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
image
การประกันคุณภาพ
image
การจัดการการค้นหา และการวิเคราะห์
image
การสร้างภาพ การจำลองดิจิทัล และความเสมือนจริง
BROCHURE TEAMCENTER

MORE INFORMATION REQUIRED

สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Teamcenter ได้ที่: อ่านเพิ่มเติม
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้