SIEMENS NX MECHATRONICS CONCEPT DESIGNER (MCD)

“ออกแบบและสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น โดยลดเวลาการพัฒนาเครื่องจักร NX-MCD”

NX-MCD นำเสนอแนวทางในการออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติโดยทำลายอุปสรรค และประสานความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้เครื่องจักรที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วผ่านเครื่องมือที่เตรียมพร้อมให้นักออกแบบได้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย เช่น ข้อต่อ เกียร์ มอเตอร์ เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ในการทำงานต่าง เช่น กระบอกสูบไฮดรอลิก ในการเลือกใช้เพื่อประกอบเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์อัตโนมัติที่ชาญฉลาด และจุดเด่นที่สำคัญ คือ สามารถจำลองการทำงานทางด้านทางกล และโปรแกรม (PLC) เชิงโต้ตอบกับผู้ออกแบบตามหลักฟิสิกส์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร

ประโยชน์จากการใช้งาน Siemens NX Mechatronics Concept Designer (MCD)

 • ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นโดยลดเวลาในการพัฒนาได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์
 • ประเมินแนวคิดของเครื่องอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบเครื่องกลไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติ
 • ลดเวลา และจำนวนในการสร้างเครื่องจักร และโปรแกรมการควบคุมต้นแบบ

มีวิธีการ และเครื่องมือมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้มากมาย เช่น

 • Mechatronics Concept Designer (MCD)  ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความเร็วในการออกแบบ สำหรับเครื่องมือทางกลไกแมคคานิค ซอฟต์แวร์นี้เปิดใช้งาน และสร้างแบบจำลอง 3 มิติ โดยการจำลองแนวคิดด้วยฟิสิกส์มัลติบอดี้ และระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่มักพบในผลิตภัณฑ์เมคคาทรอนิกส์
 • โดยสนับสนุนแนวทางใหม่สำหรับการออกแบบเครื่องจักรที่ใช้งานได้ด้วยแนวคิดการออกแบบด้วยหน้าที่การทำงาน ทำหน้าที่เป็นภาษากลางระหว่างวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมควบคุม ทำให้สามารถทำงานควบคู่กันได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถนำเอาแนวคิดที่ออกแบบไปแล้วนำกลับมาทบทวนปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • ในยุคสมัยที่ลูกค้ามีความต้องการเครื่องจักรที่มีความเฉพาะด้านมากขึ้น การใช้ Mechatronics Concept Designer (MCD) ช่วยให้คุณสามารถเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทำให้วิศวกรจากแผนกต่างๆสามารถทำงานไปพร้อมๆ กันโดยใช้เทคนิคใหม่ๆ ที่ช่วยให้นักออกแบบตอบสนองความต้องการเครื่องจักรที่มีประสิทธิผลสูงขึ้นเวลาในการออกแบบที่สั้นลง และต้นทุนที่ลดลง
ออกแบบแนวคิดแมคคาทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องมือช่วย (Mechatronics Concept Designer) ทำให้เกิดผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้
 
ผลลัพธ์จากการใช้งาน MCDรูปภาพประกอบผลลัพธ์จากการใช้งาน MCD

วิศวกรรมเชิงระบบงาน

 • เกิดการทำงานที่เรียกว่า โมดูลาร์
 • ปรับปรุงการกำหนดค่า
 • ติดตาม และจัดการความต้องการได้อย่างเป็นระบบ
 • นำการออกแบบมาออกแบบซ้ำ
 • จัดระเบียบ และจัดการความซับซ้อน

ผู้ผลิตเครื่องจักร Stamping:

การจัดการข้อกำหนดแบบบูรณาการเป็นพื้นฐานสำหรับแนวคิดเครื่องโมดูลาร์ของเราซึ่งส่งผลให้มีการใช้งานส่วนประกอบที่เหมาะสมกับตลาด และผู้ใช้งาน

การออกแบบแนวคิด

 • สร้างและตรวจสอบแนวคิดเมคคาทรอนิกส์
 • กำหนดลำดับปฏิบัติการ
 • ประเมินเวลา
 • นำการเคลื่อนไหวมาสู่การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD)
 • สร้างรายการเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ทำงาน
 • เชื่อมโยงเหตุการณ์ด้วยสัญญาณอินพุท และเอาพุท อย่างมีเหตุผล
 • กำหนดและระบุรายละเอียดที่สำคัญ

การเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์เดิมสู่เครื่องจักรใหม่ที่มีความทันสมัย:

ลดความเสี่ยงของโครงการได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์โดยการพัฒนารูปแบบแนวคิดที่รองรับการขายด้วยคุณสมบัติที่แม่นยำ และตัวสาธิตแบบสมจริงสำหรับลูกค้าก่อนที่จะสร้างสิ่งใดๆ และสิ่งที่คุณจำลอง คือ สิ่งที่คุณจะสร้าง

การออกแบบรายละเอียดเชิงวิศวกรรม

 • แทนที่เรขาคณิตเชิงแนวคิดด้วยการออกแบบโดยละเอียด
 • ติดตั้งมอเตอร์ตามหมายเลขชิ้นส่วนไฟฟ้า
 • เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงใน MCAD และ ECAD และทำการปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 • ส่งข้อมูลการแบบไปสู่กระบวนการทำงานต่อไปเช่น การจัดซื้อ การสร้าง การประกอบ และทดลองระบบ

ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องโหลด :

อุปกรณ์โหลดเครื่องจักร: รวบรวมข้อมูลของคุณโดยแทนที่สเปรดชีต และเอกสาร Word มากกว่า 100 รายการด้วยเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ MCAD และ ECAD ในตัว

รวมการออกแบบโดยละเอียด

 • ระบุอุปกรณ์ และส่วนประกอบในคอมพิวเตอร์
 • ช่วยออกแบบ (ECAD) และคอมพิวเตอร์เชิงกล 
 • ช่วยออกแบบ (MCAD)
 • อ้างอิงอุปกรณ์อินพุทเอาพุท และอุปกรณ์ทำงานอย่างชาญฉลาด (Cross‑reference)
 • แลกเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานเกินขอบเขตของ ECAD และ MCAD

ผู้สร้างเครื่องมิลลิ่ง: 

คาดว่าจะช่วยลดจำนวนรอบการทำซ้ำในการพัฒนาอย่างรวดเร็วผ่านการใช้อินเทอร์เฟซ ePlan และการเลือกขนาดของอุปกรณ์ทำงาน

การออกแบบโปรแกรมการควบคุมด้วย Virtual Commissioning

 • การเริ่มต้นเสมือนจริงโดยไม่ต้องมีต้นแบบทางกายภาพ
 • จำลองลักษณะการทำงานของ เครื่องจักรจริงรวมถึงอุปกรณ์ควบคุมเช่น PLC ให้ทำงานสอดประสานกันทำให้นักออกแบบโปรแกรมทำงานง่ายภายใต้สถาพแวดล้อมเสมือนจริง
 • นำแบบจำลองแนวคิด 3 มิตินำกลับมาใช้งานอีกครั้งสำหรับการแสดงภาพ และการจำลองโปรแกรม CNC
 • ตรวจสอบพารามิเตอร์การผลิต และทดสอบโปรแกรม PLC
ผู้ออกแบบเครื่องจักรเจียรไน:

ลดเวลาในการติดตั้งและส่งมอบให้ลูกค้า 80 เปอร์เซ็นต์ (จากสามสัปดาห์เหลือสามวัน) ด้วยการเตรียมงานเพียงไม่กี่วันในช่วงแรกของการออกแบบ

ความจำเป็นที่คุณจะต้องมี MCD

 • แนวโน้มของตลาดไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งนับจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด
 • บริษัทคู่แข่ง มักมองหาวิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งอาจช่วยประหยัดเงิน และลดระยะเวลาในการออกสู่ตลาด
 • เครื่องจักรมีความซับซ้อนมากขึ้น และมีอุปกรณ์อัตโนมัติ และซอฟต์แวร์จำนวนมากขึ้น
BROCHURE NX MCD

MORE INFORMATION REQUIRED

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้