TECNOMATIX

เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโซลูชั่นด้านการผลิตแบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงนวัตกรรม ด้วยการทำงานแบบ Synchronizing Product Engineering, Manufacturing Engineering และ Production สนับสนุนการทำงานได้ดีที่สุดบนแพลตฟอร์ม Teamcenter Manufacturing PLM ทำให้ Tecnomatix เป็นโซลูชันด้านการผลิตที่หลากหลายที่สุดในตลาดของยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการแบ่งการสนับสนุนหลักไว้ 3 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้
Manufacturing Planning
(ด้านการวางแผนการผลิต)

Tecnomatix Planning and Management เป็นโซลูชั่นการวางแผน การจัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการจัดการข้อมูลการวางแผนการผลิตด้วยโซลูชันเหล่านี้ คุณจะสามารถปรับปรุงได้พร้อมๆ กันทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนากระบวนการผลิต ทำให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปวางตลาดได้เร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถมั่นใจได้ว่าต้นทุนการผลิตจะไม่สูงไปกว่าที่ถูกกำหนดไว้
image
วางผังกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย NX Line Designer
ออกแบบกระบวนการประกอบ รวมไปถึงการวางตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อม 3 มิติ โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดของโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล
image
Factory & Line Design
ออกแบบ แสดงภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการวางผังกระบวนการผลิตที่สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงกับการวางแผนการผลิตได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชื่อมโยงแบบระบบเดียว
ข้อมูลเพิ่มเติม: คลิก
Manufacturing Simulation
(ด้านการจำลองการผลิต)
 
Tecnomatix Simulation and Validation เป็นโซลูชั่นที่จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิตในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง คุณสามารถทำการวิเคราะห์ในรูปแบบ “What-If” Analysis และทดสอบปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการผลิตและด้วยการจำลองกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพนี้ ทำให้สามารถยืนยันได้ว่ากระบวนการผลิตที่เลือกไว้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับการทำงานดังนี้
image
Plant Simulation, FactoryFlow
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการลอจิสติกส์ของการผลิต และการไหล
ด้วย Tecnomatix Plant Simulaton ใช้เทคนิคการจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง และความสามารถในการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวัสดุ การขนส่ง การใช้เครื่องจักร และข้อกำหนดด้านแรงงาน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบปัญหาคอขวด ตรวจสอบวัสดุที่ขนส่ง และดูการใช้ทรัพยากรในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สำหรับทางเลือกในกระบวนการที่หลากหลาย การใช้เครื่องมือแบบสุ่มที่มีความสามารถเชิงวัตถุ และการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ คุณสามารถเพิ่มความแม่นยำ และประสิทธิภาพในการผลิตของคุณไปพร้อมกับปรับปรุงปริมาณงาน และประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

ข้อมูลเพิ่มเติม: คลิก
image

Process Simulate for Robotics and Automation

โปรแกรมช่วยจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถจำลองการทำงานก่อนที่จะทดสอบทำงานจริง และหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในระบบอัตโนมัติ ทั้งในด้านเวลา และค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยยะ

ข้อมูลเพิ่มเติม: คลิก

image
RobotExpert
โปรแกรมช่วยจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ ที่เน้นการทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows โดยสนับสนุนการจำลอง และการทำงานในลักษณะ offline programing ในลักษณะการทำงานในอุตสาหกรรมตามรูปแบบเฉพาะด้าน เช่น การหยิบจับสิ่งของ การตัดเฉือน การทำ surface treatment บนผิวชิ้นงาน และ การเชื่อมแบบ Arc Welding เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: คลิก
image
Jack (Human Simulations and Ergonomics)
โปรแกรมในการสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับการทำงานของมนุษย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสรีระศาสตร์โดยเราสามารถจำลองการทำงานของมนุษย์  โดยการปรับเปลี่ยนท่าทาง ในการทำงาน ดูมุมมองของสายตาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ความเมื่อยล้า วิเคราะห์ข้อมูลการหยิบจับ การเอื้อมมือ เพื่อช่วยให้การออกแบบสินค้า  และขั้นตอนการทำงานต่างๆ ที่มนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์ เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเมื่อยล้า เพิ่มความสะดวกสบาย ลดเวลาในการทำงาน รวมถึงลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น โดยสามารถทำได้ในขั้นตอนการวางแผน ก่อน จะมีการทำงานหรือทดสอบการใช้งานจริงๆ ที่จะเกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: คลิก
Manufacturing Productio
(ด้านการควบคุมการผลิต)
 
Tecnomatix Product Launch and Production เป็นโซลูชั่นที่จะช่วยให้คุณทำงานแบบบูรณาการณ์อย่างไร้รอยต่อ สำหรับการคาดการณ์ในส่วนของ Manufacturing Planning และ Production System ซึ่งการเชื่อมโยงกันโดยตรงระหว่างการวางแผน และการผลิตนี้จะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องการติดตั้ง การปฏิบัติงาน และคุณภาพ ในขณะที่คุณต้องการเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้น ช่วยลดผลกระทบทางด้านลบของเวลาในการผลิตสู่ตลาด และช่วยให้เพิ่มผลกำไร
image

Dimensional Planning and Validation (DPV)

เป็นโปรแกรม ที่รวบรวมเครื่องมือในการจัดเก็บ การจัดการ การทำรายงาน และการวิเคราะห์ ทางด้านคุณภาพจากการวัดข้อมูลในการผลิต เพื่อทำให้เห็นแนวโน้ม ปัญหา และตำแหน่งบนชิ้นงานที่ปัญหาจะเกิดขึ้น ช่วยวางแผนการแก้ไขในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และลดของเสียที่จะเกิดขึ้นในการผลิตสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม: คลิก

BROCHURE TECNOMATIX
TEXNOMATIX PLANT SIMULATION
TEXNOMATIX PROCESS SIMULATE
สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tecnomatix ได้ที่: อ่านเพิ่มเติม

MORE INFORMATION REQUIRED

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้